نام زیرپورتال : یزد
قابلیت های اقتصادی

شاخص‏های اقتصادی هر منطقه بازتاب عملیاتی سیاست‏های اقتصادی آن منطقه بوده و به وسیله آن‏ها می‏توان نحوه دستیابی به توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرارداد، انحرافات احتمالی از مسیر ترسیم شده را در نظر گرفته، اصلاحات لازم دراین زمینه را به عمل آورد و جایگاه هر منطقه را در کشور مورد ارزیابی قرار داد.

?            براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استان یزد در زمستان سال 1392با کسب رتبه چهارم کشوری، در زمره استان‌های برتر از منظر فضای مناسب کسب‌و‌کارقرار دارد.

?            استان یزد در سال 1388، با 271 میلیارد ریالمحصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت، رتبه 18 کشوری و در سال 1389 با رشد 4/7 درصدی، به جایگاه 16 ارتقاء یافته است. در حالی که به لحاظ سرانه محصول ناخالص به قیمت ثابت در سال‏های 1388 و 1389، استان یزد جایگاه هشتم کشوری را به خود اختصاص داده است. در سال 1390، محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار معادل 108 هزار میلیارد ریال بوده است به عبارت دیگر در این سال حدود 74/1 درصد از محصول ناخالص کشور دراستان یزد محقق شده است.

?            استان یزد در سال 1389، با ارزش افزوده67 هزار میلیارد ریال و سهم 42/1 درصدی از کل ارزش افزوده کشور، رتبه 16 را به خود اختصاص داده است که در سال 1390 با رشد 3/61 درصدی به بیش از 107 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده و با سهم 74/1 درصدی از کشور، جایگاه خور را در رتبه 16 کشوری تثبیت نموده است. بیشترین سهم ارزش افزوده سال 1390 به بخش خدمات با 63 درصد اختصاص داشته است. بخش‏های کشاورزی و صنعت به ترتیب دارای سهم 9 و 28 درصدی بوده‏اند. علیرغم اینکه استان یزد به لحاظ صنعت در وضعیت مطلوبی به سر می‏برد و از جمله استان‏های صنعتی کشور محسوب می‏شود، سهم عمده ارزش افزوده استان به بخش خدمات اختصاص داشته است. با وجود این، سهم ارزش افزوده بخش‏های صنعت و خدمات در سال 1390 نسبت به سال قبل افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی حدود 3 درصد کاهش داشته است.

?            بررسی عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی استان در سال 1392بیانگر آن است که درآمدهای مالیاتی حدود 5655 میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مصوب آن در این سال 7 درصد بیشتر محقق شده است. میزان وصول مالیات‏های مستقیم (مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) در این سال، با رقمی معادل 3413 میلیارد ریال، 60 درصد از کل مالیات‏ها را به خود اختصاص داده که این میزان 3 درصد کمتر از رقم مصوب آن می‏باشد.

?            میزان عملکرد اعتبارات هزینه‏ای استان یزد در سال 1392برابر 1081 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 35 درصد کاهش یافته است. میزان اعتبارات تملک دارایی‏های سرمایه‏ای استان در سال 1392 با رشد 42 درصدی، از 314 میلیارد ریال در سال 1391 به 447 میلیارد ریال در سال 1392 بالغ شده است.

?            در سال 1391، شاخص بهای کالاها و خدماتاستان معادل8/134 بوده که استان را در رتبه دوم کشوری قرار داده، این در حالی است که از لحاظ تغییرات درون دوره‏ای (سال‏های 91-1388) در رده چهارم کشوری قرار دارد.

?            در سال 1391، بالاترین نرخ تورم در میان گروه‏های اصلی کالا و خدمات در مناطق شهری کشور و استان یزد متعلق به «گروه دخانیات» است و «گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» در رتبه دوم در میان گروه‏های اصلی قرار دارند. کمترین میزان تورم نیز به «گروه ارتباطات» اختصاص داشته است. میزان تورم استان در تمام گروه‏های اصلی بجز «گروه کالا و خدمات متفرقه» بیشتر از میزان تورم کشوری بوده است.

?            استان یزد علیرغم نرخ بیکاری پایین طی دوره 92-1388، دارای متوسط نرخ مشارکت 85/36 درصدی بوده است. به بیان دیگر از لحاظ متوسط نرخ مشارکت، استان یزد پایین تر از متوسط کشوری و در رتبه بیستم قرار دارد.

?            میزان مانده سپرده‏های بانک‏های دولتی استان در پاییز 1392 برابر با 59240 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل5/22درصد رشد داشته است. میزان تسهیلات اعطایی بانک‏های دولتی استان نیز در این زمان با تغییر 5/33 درصد از 49133 میلیارد ریال در پاییز 1391 به 65587 میلیارد ریال در پاییز 1392 افزایش یافته است. سهم بخش‏های مختلف اقتصادی از تسهیلات اعطایی بانک‏های دولتی استان در پاییز 1392، برای بخش‏های کشاورزی، صنعت- معدن و خدمات- بازرگانی به ترتیب 11، 63 و 26 درصد بوده، در حالی که در پاییز سال 1391، بانک‏های دولتی استان، بیشترین تسهیلات خود را به ترتیب به بخش‏های صنعت- معدن (59 درصد)، خدمات و بازرگانی (26 درصد) و کشاورزی (15 درصد) اعطا نموده‏اند.

?            از نظر تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانک‏های دولتی استان به عقود اسلامی، در پاییز 1391 مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک به ترتیب با 32/40 و 37/0 درصد بیشترین و کمترین سهم در میان سایر عقود را به خود اختصاص داده‏اند. در پاییز 1392، نیز به طور مشابه، مشارکت مدنی (4/37 درصد) و اجاره به شرط تملیک (24/0 درصد)، ضمن کاهش نسبت به سهم اعطایی مدت مشابه سال قبل، به ترتیب بیشترین و کمترین سهم در میان سایر عقود را به خود اختصاص داده‏اند. مقایسه سهم برخی دیگر از عقود اسلامی نظیر قرض‏الحسنه، فروش اقساطی و مضاربه در پاییز 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاکی از کاهش سهم آنها است، در حالی که سهم عقود جعاله، معاملات سلف و سایر عقود در مدت زمان مورد بررسی افزایش یافته است.

?            میزان واردات استان در سال 1392 برابر با 34 هزارتن به ارزش 4620 میلیارد ریالبوده که در مقایسه با سال قبل، به ترتیب از نظر وزنی 10 درصد کاهش و از لحاظ ارزشی 96 درصد رشد یافته است. صادرات استان یزد در این سال به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب رشد 20و 56 درصدی را تجربه نموده است.

?            در سال 1392 بخش صنعت به لحاظ وزن(2/99) و ارزش(2/94) سهم عمده صادرات استان را به خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه صنایع دستی متعددی در استان وجود دارد سهم این بخش بسیار اندک بوده و تنها 001/0 درصد وزن صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

?            عمده کشورهای مقصد صادراتی استان در سال 1392، کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان بوده‏اند. که هر کدام به ترتیب 1/55، 5/12 و 3/8 درصد از صادرات استان را به لحاظ ارزش به خود اختصاص داده‏اند.

?            در حوزه سرمایه گذاری، حجم سرمایه خارجی جذب شده استان در سال 1392 حدود 8/4 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 1391 (8/3 میلیون دلار) 26 درصد رشد داشته است.


 

1
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^