محمد دهقان منشادی
1392/10/25 چهارشنبه معاون اقتصادی  محمد دهقان منشادی
محل كار  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
سمت  معاون اقتصادی
نشاني  یزد - میدان امام حسین(ع) بلوار حمیدیا - سازمان امور اقتصادی و دارایی - معاونت اقتصادی
تلفن محل كار  6230009- 0351
دورنگار  6230009- 0351
 
تلفن همراه  09130020058
 
 
 

سوابق  تحصیلی:
 کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شیراز

سوابق کاری:
کارشناس اقتصادی 
رئیس گروه سرمایه گذاری
معاون اقتصادی
 
امتیاز دهی
 
 

^