نام زیرپورتال : یزد
گزارش تصویری
چهارشنبه 7 شهريور 1397 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد برای دومین سال پیاپی در جشنواره شهید رجایی سال 97 برتر شد و مورد تجلیل قرار گرفت.
جشنواره شهید رجایی   
1397/6/7 چهارشنبه
جشنواره شهید رجایی   
1397/6/7 چهارشنبه
جشنواره شهید رجایی   
1397/6/7 چهارشنبه
جشنواره شهید رجایی   
1397/6/7 چهارشنبه

جشنواره شهید رجایی   
1397/6/7 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشترگزارش تصویری
^