نام زیرپورتال : یزد
گزارش تصویری
چهارشنبه 25 مهر 1397 حضور حجت الاسلام لطف الله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران در یزد
حضور مشاور وزیر اقتصاد در یزد   
1397/7/25 چهارشنبه
حضور مشاور وزیر اقتصاد در یزد   
1397/7/25 چهارشنبه
حضور مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران در یزد   
1397/7/26 پنجشنبه
حضور مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران در یزد   
1397/7/26 پنجشنبه

حضور مشاور وزیر اقتصاد در یزد   
1397/7/25 چهارشنبه
حضور مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران در یزد   
1397/7/26 پنجشنبه
حضور مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران در یزد   
1397/7/26 پنجشنبه
حضور مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران در یزد   
1397/7/26 پنجشنبه

حضور مشاور وزیر اقتصاد در یزد   
1397/7/25 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشترگزارش تصویری
^