نام زیرپورتال : یزد
گزارش تصویری
شنبه 24 آذر 1397 مراسم تجلیل از بازنشستگان اداره کل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی استان یزد
مراسم تجلیل از بازنشستگان   
1397/9/24 شنبه
مراسم تجلیل از بازنشستگان   
1397/9/24 شنبه
مراسم تجلیل از بازنشستگان   
1397/9/24 شنبه
مراسم تجلیل از بازنشستگان   
1397/9/24 شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشترگزارش تصویری
^