نام زیرپورتال : یزد
عملکردها
تکریم ارباب رجوع

مقدمه :

یکی از جهت گیری های مدیریت نوین توجه به اصل مشتری گرائی و جلب رضایت خدمت گیرنـدگان می باشد ، در نظام اداری و اجرایی کشور نیز رضایت مردم از خدمات ارایه شده توسط دستگاههای دولتی به عنوان یکی از شاخص های اصل سنجش کارآمدی و رشد و توسعه هر سازمان تلقی می گردد .

 مؤلفه هایی از قبیل دقت، ‌سرعت ، کیفیت انجام امور ، نحوه رفتار و برخورد کارمندان با ارباب رجوع و اطلاع رسانی، عواملی هستند که ضمن جلب رضایت خدمت گیرندگان موجب افزایش اعتماد عمومی می شود.

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد با توجه به ماهیت و نوع خدمتی که ارائه می نماید دارای ارباب رجوع خاص خود می باشد که کارکنان سایر دستگاههای اجرایی اغلب مراجعان را تشکیل می دهند.

به همین دلیل ارباب رجوع ثابتی  به نمایندگی از طرف دستگاه خود در طول سال بطور مکرر جهت انجام اموری از قبیل افتتاح حساب، ‌وصول سپرده،‌ دریافت و پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی، اخذ مجوز خرید و فروش اتومبیل های دولتی و ارائه مدارک حسابداری  دستگاه خود به این سازمان مراجعه می کند.

با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و واگذاری سهام عدالت بخشی از مراجعان اداره کل امور امور اقتصادی و دارایی استان مردمی هستند و کارکنان این بخش ها با ارائه خدمات مطلوب و برخورد مناسب رضایتمندی مردم را جلب نموده اند.

رضایتمندی ارباب رجوع

  محور اول :

 بررسی نحوه اطلاع رسانی به مراجعان در خصوص نوع خدماتی که دستگاه ارائه می دهد :

1-طی سالهای گذشته به بحث اطلاع رسانی از عملکرد و فعالیت های این سازمان توجه ویژه ای شده است به طوریکه که توانسته است با اطلاع رسانی در حوزه های سهام عدالت و یارانه نقدی گام موثری در جهت رضایتمندی مردم بردارد.

2- تابلو های راهنما جهت راهنمائی ارباب رجوع و دست یابی آسان به قسمت های مختلف سازمان در سالن اصلی اداره کل نصب گردیده است.

3-نصب نمودار فرایند انجام کار در قسمتهائی که ارباب رجوع بیشتری دارند از جمله قسمتهای مختلف خزانه معین.

4- در مورد تعدادی از فرایندهایی که احصاء‌و اصلاح گردیده اند بروشورهای حاوی مدارک مورد نیاز ، متصدی  مربوطه و همچنین قوانین و مقررات مورد عمل تهیه و به مراجعین ارائه میگردد همچنین بر روی سایت نیز قرار گرفته است .

5-  نصب و راه انداری تلفن گویا جهت راهنمائی مردم .

6- تابلو مشخصات و رئوس وظایف کارکنان در بیرون اطاقها و همچنین در محل استقرار آنان نصب گردیده .

7- صندوق پیشنهادات در محل مناسبی که در معرض دید کلیه ارباب رجوع می باشد و بمنظور آسایش آنان مجهز به میز و صندلی می باشد.

8- پورتال سازمان مرتب به روز رسانی می شود و خدمات قابل ارائه از طریق این پورتال اصلاع رسانی می شود.

 محور دوم :

 بررسی میزان رعایت منشور اخلاقی کارمندان در برخورد با ارباب رجوع

1-    منشور اخلاقی سازمان در ابعاد بزرگ مزین به قاب و در کریدور سازمان جائی که به وضوح در معرض دید همگان قرار گیرد نصب گردیده است .

ضمناً منشور اخلاقی طی نامه ائی به کلیه همکاران سازمان ابلاغ و در محل کار آنان نیز نصب گردیده است.

2-  در این سازمان فضا، امکانات اداری نسبتاً خوبی جهت رفاه حال مراجعین محترم در نظر گرفته شده است و همه کارکنان سعی و تلاش می نمایند که هر چه بهتر به آنان خدمت نمایند .

3-همکاران سازمان از پوشش ظاهری و آراستگی مناسبی برخوردار هستند و با نظم و دقت و وقت شناسی خاص خود به انجام خدمت به مراجعین مشغول می باشند و جهت کنترل و حفظ آراستگی ظاهر آئینه بزرگی در پاگرد پلکان نصب گردیده است .

4- همچنین یک دستگاه واکس نیز در ابتدای سالن ورودی قرار گرفته است .

5- با توجه به وسعت زیاد سازمان و تداخل دو واحد اداری در یک ساختمان ( سازمان امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور مالیاتی ) جهت استقرار واحدهای سـازمـــــان طـــوری برنامه ریزی گردیده که مراجعین خیلی راحت به همه واحدهای اداری دسترسی داشته باشنــــد.    

      همچنین سعی گردیده حتی المقدور واحدهای مرتبط در کنار هم استقرار یابند .

5- فضای سازمان اعم از بیرونی و داخلی بسیار زیبا بوده و با باغچه های پر گل و پاسیونهای طبیعی متعدد و آب نماها  جلوه خاصی به سازمان داده است ، همچنین جهت رفاه حال مراجعین محترم امکاناتی از قبیل صندلیهای متعدد در کریدورها تعبیه یک دستگاه واکس یک دستگاه تلفن عمومی رایگان یک دستگاه تلفن عمومی کارتی آب سردکنهای متعدد کیوسک اطلاع رسانی ساعت دیجیتالی اذان گو و آئینه که در پاگرد پله ها نصب گردیده است .

6- در فضای اداری بدلیل وسعت سازمان و تفکیک واحدهای سازمان بطور مطلوب و انجام به موقع امور مراجعین توسط همکاران هیچ گونه ازدحام ارباب رجوع مشاهده نمی گردد .

7-  رفتار کارکنان سازمان با مراجعین بسیار خوب و صمیمی می باشد بطوری که تاکنون هیچگونه شکایتی از عدم رضایت رفتار همکاران به این سازمان واصل نگردیده است .

8-      پوشش ظاهری کارکنان اعم از آقایان و خانمها مناسب و شئونات اداری و اسلامی کاملاً رعایت می گردد .

9- در خصوص استعمال دخانیات این سازمان قبل از بخشنامه هیات محترم وزیران خود نیز استعمال دخانیات را در سازمان ممنوع کرده بود و بعد از تصمیم هیات محترم وزیران این امر بصورت جدی پیگیری و با قراردادن اعلامیه هاو برچسب های استعمال دخالیات ممنوع و تمهیداتی که سازمان انجام داده خوشبختانه هیچ گونه موردی دال بر استعمال دخانیات در سازمان مشاهده نمی گردد .

10- باتوجه به مشکلاتی که جانبازان گرامی و معلولین عزیز در خصوص تردد دارند درب ورودی سازمان جهت تسهیل در تردد جانبازان و معلولین مناسب می باشد .

11- قبل از استفاده از مرخصی و یا ماموریت هریک از مدیران و یا کارکنان جانشین آنان بمنظور انجام امور  مشخص میگردد.

 محور سوم :

 بررسی نحوه بازنگری و اصلاح روشهای انجام کار و اقدامات به عمل آمده

 1- تعداد19 فرآیند جهت ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع منطبق با دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی احصاء شده است.

2- تعداد 18   فرایند اصلاح ، بازنگری و مستند شده است .

3- تعداد18 فرایند مستند سازی شده مجدداً مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است  .

4- باتوجه به اینکه 19 فرآیند احصاء‌شده 18 فرآیند آن تخصصی و1فرآیند مشترک می باشد لذا 18 فرآیند اصلاح شده در سازمان اجرا گردیده است .

5- روسای هر یک از واحدهای اجرایی این سازمان روش های مورد استفاده در ارائه خدمت را مطابق با قوانین و مقررات مربوطه انجام داده اند .

6- اصلاح روشها تسهیلاتی را اعم از صرفه جویی در وقت و تسریع امور وهمچنین کیفیت انجام امور برای مراجعین در پی داشته است .

7- اعضای کمیسیون تحول اداری سازمان در دوره آموزشی مباحث تحول اداری شرکت فعال دارند و سالیانه جلسات مختلفی در خصوص احصاء‌،‌اصلاح و بازنگری فرآیندها متشکل از اعضاء‌کار گروه سیستم ها و روشها تشکیل می گردد.

8- کلیه اصلاحات انجام گرفته در خصوص روشهای انجام کار طی جلسات متعدد و طبق نظر سنجی بعمل آمده از متصدیان ارائه خدمات و خدمت گیرندگان صورت پذیرفته است.

9- تاکنون نظر و پیشنهادی از ارباب رجوع در خصوص اصلاح روشها واصل نگردیده در صورتی که نظر یا پیشنهادی از طرف ارباب رجوع ارائه گردد از آن استفاده خواهد شد .

 محور چهارم :

 بررسی نحوه نظر خواهی دستگاه ها و ادارات از مراجعان در خصوص کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان با مراجعان و بررسی میزان رضایتمندی مردم .

 1- برگه های نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات در قسمتی که بهمین منظور در محل نصب صندوق نظر سنجی از ارباب رجوع  تعبیه گردیده قرار گرفته و مراجعین می توانند خیلی راحت از آنها استفاده نمایند .

2- در محلی که به این منظور اختصاص داده شده برگه های مذکور ارائه میگردد وهمچنین توسط متصدی دبیر خانه نیز بین مراجعین توزیع می گردد .

3-  در خصوص اخذ نظرات ارباب رجوع فقط از برگه های نظر سنجی فرم ع -28(7-81) (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم ) استفاده می گردد .

4- نظرات جمع بندی شده طی نامه ای  توسط اداره امور اداری به کارکنان اعلام میگردد .

5-تمام نظر های اخذ شده مورد بررسی و نتیجه گیری قرار می گیرد و نتایج آن استخراج وطی  ع 131(7-81) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  اعلام میگردد .

6- نظرات جمع بندی شده طی نامه ابلاغی به کارکنان رونوشت آن نیز  به رئیس یا مدیر هر واحد مربوطه جهت اقدامات بعدی اعلام می گردد.

  محور پنجم :

بررسی تاثیر اجرای سازو کارهای تشویق و تنبیه کارکنان در برخورد مناسب با مراجعان و میزان اجرای آنها

 1- کارکنانی که بالاترین تعداد رضایت را داشته باشند بطور کتبی از آنان تقدیر وتشکر می گردد و در پاداش و نمره ارزشیابی آنها نیز تاثیر دارد .

2-  بدلیل عدم اعلام نارضایتی از کارکنان این سازمان خوشبختانه کارکنان این سازمان مورد تنبیه قرار نگرفته اند .

3-   اجرای ساز و کارهای تشویق و تنبیه در برخورد کارکنان با مراجعین بسیار کارساز می باشد .

4- جمع بندی نظرات سالانه ارباب رجوع تکمیل و تجزیه و تحلیل می گردد .

  محور ششم :

بررسی نحوه نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاههای اجرایی با مردم

 1- باتوجه به تعداد کارکنان  سازمان تعداد 2 بازرس جهت نظارت و بازبینی امر طرح تکریم ارباب رجوع انتخاب گردیده اند .که یکی از بارزسان در دوره آموزشی

بازرس طرح تکریم که در مرکز آموزش و پژوهش برگزار گردیده شرکت نموده است .

2- سالانه بطور متوسط 4 الی 5 مرتبه تقریباً بصورت فصلی بازرسی توسط بازرسان طرح تکریم سازمان صورت می پذیرد.

3-گزارشات مورد تائید قرار گرفته و دستور اقدام صادر گردیده است .

4- تاکنون جهت بازرسی طرح تکریم ارباب رجوع چندین مرتبه  بازرسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مراجعه نموده اند و همچنین نظر سنجی مستقیم  از ارباب رجوع نیز توسط دانشجویان اعزامی  از طرف سازمان مدیریت 3 الی 4 بار صورت گرفته است .

5-  تاکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی موردی دال بر عدم اجرای مصوبه را به این سازمان گزارش ننموده است.

6-بازرسان استانداری هر ساله طی چندین نوبت به این سازمان مراجعه و ضمن بازرسی دقیق از سازمان راهنمایی های لازم را نیز ارائه می نمایند که دراین راستا بدلیل عملکرد خوب سازمان در خصوص طرح تکریم و نحوه برخورد با ارباب رجوع از رابط طرح تکریم تقدیر و تشکر نموده اند.

  7- بازرسان مربوطه چک لیست های مخصوص را هنگام بازرسی بهمراه داشته و براساس آن بازرسی انجام می گرفت .

 8-  به نظر می رسد این بند اختصاص به استانداری محترم دارد .

  محور هفتم :

بررسی نحوه پاسخگوئی به شکایات مراجعان

 1- دستگاه فرمهائی تحت عنوان دریافت سئوال و یا انتقاد و همچنین پاسخگوئی به سئوالات و انتقادات طراحی و  از طریق مراجعه حضوری و یا با مراجعه به  سایت در اختیار آنان قرار داده است.ضمناً شماره تلفنهای سیستم خودکار ارتباط مردمی با مقام عالی وزارت متبوع جهت دریافت نظرات و پیشنهادات مردم در خصوص حوزه های مالیاتی ، بانکی ،‌بیمه و... در معرض دید همگان قرار گرفته است.

2- چندین میز گرد و مصاحبه  رادیوئی ، تلویزیونی در خصوص اطلاع رسانی به مردم مخصوصاً‌ در خصوص یارانه نقدی ، سرمایه گذاری و سهام عدالت برگزار گردیده است .

      3- بحول و قوه الهی تاکنون شکایتی از سازمان و یا کارکنان واصل نگردیده ولی زمان پاسخگویی به شکایات بررسی و میانگین آن محاسبه گردیده است .

      4- باتوجه به اینکه این سازمان تاکنون هیچ گونه شکایتی نداشته بنابر این کاهش زمان پاسخگویی به شکایات نیزدر دسترس نمی باشد .

      5- تاکنون شکایتی واصل نگردیده که بتوان گزارش تحلیلی از آن آماده نمود.

      6- باتوجه به بند 5 جواب این قسمت نیز منفی می باشد .

      7- روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 جهت ملاقات عمومی مردم با ریاست سازمان اختصاص داده شده است .

      8- این سازمان و کلیه کارکنان آن در انجام امور خدمت رسان مردم هستند و در حد توان از هیچ گونه خدمتگزاری کوتاهی ننموده اند و روز به روز درفکر انجام بهتر ، سریع تر و صحیح تر امورمربوط به ارباب رجوع محترم می باشند که در این راستا چندین جلسه آموزشی در خصوص نوع

 برخورد با ارباب رجوع و همچنین جلساتی جهت اطلاع رسانی به همکاران در خصوص نحوه برخورد با شکایات مردمی و کارکنان برگزار گردیده ، ضمنا ًمطالعاتی در مورد شناسایی گلوگاههای فساد خیز انجام پذیرفته و راهکارهای آن نیز ارائه گردیده است .

همچنین امور مربوط به سهام عدالت توسط ریاست سازمان بطور جدی پیگیری می شود.

 

 

بسمه تعالي

گزارش عملكرد

مركز خدمات سرمايه ­گذاري استان يزد

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        تيرماه 1392

1. اهم اقدامات عمومي مركز خدمات سرمايه گذاري

 

عنوان

شرح فعاليت

 

 

برگزاري جلسه با سرمايه­گذاران خارجي

برگزاري بيش از 30 جلسه با سرمايه گذاران خارجي

اين جلسات با حضور سرمايه گذاراني از كشورهاي ايتاليا، هند، تركيه ، هنگ كنگ، پاكستان، پرتقال، كويت  و ... در زمينه هاي فولاد، كاشي و سراميك، پتروشيمي ،معدن، نساجي، انرژي و توليد كپسول CNG و...تشكيل شده است.

پيگيري جهت صدورمجوز سرمايه گذاري خارجي طرح ها

اخذ مجوز براي  7 طرح سرمايه گذاري

بازديد از پروژه هاي سرمايه‌گذاران خارجي استان

و پيگيري رفع مشكلات

بازديد از كليه پروژه هاي فعال سرمايه گذاري خارجي و رفع مشكلات واحدها

شناسايي و تكميل آمار و اطلاعات پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي

شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات و آمار به‌روز شده مربوط به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي

 

بانك اطلاعات نخبگان يزدي مقيم خارج

به منظوردعوت از نخبگان و سرمايه­گذاران يزدي مقيم خارج جهت شركت در همايش جذب سرمايه­گذار خارجي استان بانك اطلاعات موجود تهيه شده است.

 

طراحي و به روز رساني سايت مركز خدمات سرمايه‌گذاري

در اين سايت كليه اطلاعات و مستندات مربوط به جذب سرمايه‌گذاري خارجي نظير قوانين مربوطه، فرم هاي مورد نياز، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، اخبار سرمايه‌گذاري استان و كشور ارائه شده است.

جلسات هم‌انديشي و تبادل نظر با دستگاه هاي اجرايي استان

به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي استان در خصوص جذب سرمايه‌گذار خارجي، سلسله جلساتي با دستگاه‌هاي عضو در محل مركز خدمات برگزار و هماهنگي‌ها و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

 

جلسات همايش فرصت هاي سرمايه گذاري استان يزد

برگزاري بيش از 70 جلسه هماهنگي برگزاري اولين  همايش جذب سرمايه­گذار خارجي با دستگاه هاي دولتي ، شركتها و موسسات غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و...

شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري استان

شناسايي بيش از 140 فرصت سرمايه گذاري خارجي و ترجمه به زبان انگليسي

 


2. وضعيت جذب سرمايه‌گذارخارجي استان

الف) وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي استان يزد از ابتدا تا پايان سال 1389

با توجه به اطلاعات موجود تا پايان سال 1389، از مجموع 10 مجوز سرمايه‌گذاران خارجي در استان 3 مجوز باطل، 3 طرح به سرمايه­گذار دخلي واگذار، 1 طرح راكد و تنها 3 پروژه با حجم سرمايه­گذاري مصوب 9،256،000 دلار در حال فعاليت مي­باشد. كه نهايتاً مبلغ 8،830،000 دلار سرمايه­گذار خارجي وارد استان گرديده است.

 

ب) وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي استان يزد از ابتداي سال 1390 تا كنون

از سال 1390با شروع به كار جديدي­تر مركز خدمات سرمايه­گذاري و حمايت­هاي بي­دريغ استاندار محترم اقدامات و پيشرفت­هاي قابل ملاحظه­اي در معرفي پتانسيل­هاي سرمايه­گذاري استان و جذب سرمايه­گذاري خارجي صورت پذيرفته كه به شرح ذيل مي­باشد.

در طي دو سال گذشته زمينه حضور سرمايه­گذاران خارجي در 9 پروژه فراهم گرديده است كه پس از پيگيريهاي لازم در خصوص كسب مجوزهاي استاني نهايتاً مجوز سرمايه­گذاري خارجي كشور نيزصادر گرديده است به نحوي كه از مجموع  9 پروژه، 7 پروژه داراي مجوز سرمايه گذاري خارجي با حجم سرمايه مصوب 129 ميليون و 537 هزار دلار مي­باشد و دو پروژه GTL و فولاد بهنورد نيز در كمسيون­هاي مربوطه سازمان سرمايه­گذاري خارجي كشور در مرحله تصويب قرار دارند.

 

مقايسه عملكرد جذب سرمايه گذاري خارجي استان

 

رديف

عنوان

قبل از سال 1390

از ابتداي 1390 تا 1392

1

تعداد شركت هاي سرمايه گذار خارجي داراي مجوز و  بدون مجوز

10

9

2

تعداد پروژه منحل شده

3

-

3

تعداد پروژه واگذار شده به سرمايه گذار داخلي

3

-

4

تعداد پروژه راكد

1

2

5

تعداد پروژه فعال

3

9

6

كل سرمايه مصوب پروژه هاي داراي مجوز

9 ميليون و 265 هزار دلار

129 ميليون و 537 هزار دلار


3. جايگاه استان در جذب سرمايه گذاري خارجي در بين استان هاي كشور( با احتساب بخش نفت و گاز )

 

رديف

استان

حجم سرمايه گذاري (هزار دلار)

1

بوشهر

1955005

2

خوزستان

943553

3

فارس

343324

4

گيلان

212553

5

تهران

139936

6

كرمان

130088

7

مازندران

124842

8

آذربايجان شرقي

116694

9

زنجان

115151

10

همدان

103946

11

گلستان

54261

12

قزوين

32461

13

هرمزگان

13835

14

خراسان رضوي

12677

15

يزد

10565

16

مركزي

6662

17

اصفهان

4548

18

كهگيلويه و بوير احمد

4110

19

سمنان

1746

20

البرز

1560

21

آذربايجان غربي

1536

22

سراسري

900

23

كرمانشاه

540

24

قم

254

25

كردستان

240

26

اردبيل

150

27

خراسان شمالي

0

28

لرستان

0

منبع: سازمان بازرسي كل كشور و سازمان سرمايه گذاري كشور

 

 ­نظر به جذب سرمايه­گذار هاي جديد در استان و مجوزات صادر شده از سوي سازمان سرمايه­گذاري خارجي و اقدامات قابل ملاحظه طي 6 ماهه اخير انشاءالله رتبه استان در گزارش آتي سازمان در رديف استانها برتر قرار خواهد گرفت.                            
4. شركت هاي فعال داراي سرمايه گذار خار جي

 

رديف

نام شركت

وضعيت كنوني

1

شميرر پارس

به دليل وجود مشكلات اساسي در فروش محصولات شركت توسعه پروژه متوقف شده است.

2

فولاد سازان كيوان

كل سرمايه گذاري خارجي مصوب انجام شده است.

3

تارا شمش يزد

كل سرمايه گذاري خارجي مصوب انجام شده است.

4

تدارك صنعت بهگامان

كل سرمايه گذاري خارجي مصوب انجام شده است.

5

پيشگامان نانو لاستيك ميبد

حجم سرمايه گذاري خارجي معادل 62/2 ميليون دلار در قالب دانش فني، وجه نقد و ماشين آلات صورت گرفته است. سرمايه گذار داخلي نيز معادل 40 ميليارد ريال هزينه نموده است.

6

شركت آريا برزن كوير

حجم سرمايه گذاري  خارجي  معادل5/ 1 ميليون دلار وارد كشور شده است.

7

پالايشگاه جي تي ال ابركوه

حجم سرمايه گذاري خارجي معادل 19 ميليون دلار در قالب دانش فني صورت گرفته است.

سرمايه گذار داخلي نيز معادل 30 ميليارد ريال هزينه نموده است.

8

فولاد محسن مهريز

اين پروژه داراي 40 درصد پيشرفت فيزيكي است.

9

فولاد بهنورد ابركوه

تا كنون معادل20 ميليون دلار جهت آماده سازي زمين، انتقال برق و سفارش ساخت ماشين آلات هزينه شده است.

10

عرشيا سرام كوير يزد

به علت عدم وجود شرايط همكاري سرمايه‌گذار خارجي، سرمايه گذار داخلي به تنهايي در حال پيشبرد طرح مي‌باشد.

11

صنايع مفتول كاران يزد

به دليل اختلاف نظر بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي پروسه ورود سرمايه به كشور متوقف شده است و  سرمايه‌گذار داخلي به تنهايي در حال پيشبرد طرح مي‌باشد.

12

پرديس سرام پاژ

با جدايي طبس از استان يزد اين پروژه به استان خراسان جنوبي انتقال يافت.

 

5. موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي

·        محدوديت‌ها و موانع ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي  و عدم ارتباط مناسب نظام پولي و مالي كشور با نظام پولي و مالي جهان

·        بالا بودن ريسك ناشي از بي‌ثباتي اقتصادي‌ (تورم، نرخ ارز و ....)

·        عدم جذّابيت مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه

·        عدم اطلاع كانون‌هاي سرمايه‌گذار بين‌المللي از وجود طرح‌هاي داراي بازده و فرصت‌هاي اقتصادي در كشور و استان.

·        بوروكراسي طولاني و پيچيده در فرايند صدور مجوزهاي استاني و ملي

·        فقدان برخي زير‌ساخت‌ها از جمله برق و آب  براي ايجاد صنايع بزرگ و هاي تك

 

 

 

1
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^